Mesto Žilina nezabúda na mladých ľudí. Je dôležité, aby ste sa v meste cítili príjemne, mali priestor na sebarealizáciu a možnosť spoluutvárať život v meste. Formou dotazníka robíme prieskum Vašich potrieb a postrehov.

Výsledky dotazníka sa použijú pri príprave podkladov na Koncepciu podpory práce s mládežou v našom meste. Odpovede budú zapracované do pripravovanej koncepcie práce s mládežou mesta Žiliny. Dotazník je anonymný. Vopred ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Link na dotazník