Komisia reviduje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a spotrebiteľských úverov

Európska komisia dnes navrhla revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19. Komisia posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ, a to napríklad tak, že zabezpečuje, aby boli nebezpečné výrobky z trhu stiahnuté alebo aby boli ponuky úverov spotrebiteľom predkladané spôsobom, ktorý je jasný, pričom tieto ponuky by malo byť možné konzultovať aj prostredníctvom digitálnych zariadení. Cieľom návrhu je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká, ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre online trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Zabezpečí sa, aby boli všetky...
Viac info

Sociálny samit v Porte: ciele do roku 2030

Partneri sa v rámci spoločného sociálneho záväzku z Porta prihlásili k trom hlavným cieľom do roku 2030 stanoveným v akčnom pláne Komisie na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv:1. zamestnaných by malo byť najmenej 78 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov;2. každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastňovať aspoň 60 % všetkých dospelých;3. počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.Tento záväzok prijali v prvý deň sociálneho samitu v Porte predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu, premiér Portugalska, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ, európski sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti. Ďalej sa zaviazali urobiť maximum pre vybudovanie inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. Privítali akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a posilnili záväzok pretaviť jeho zásady na činy. Cieľom je dať do pohybu silné a spravodlivé oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.Podrobnosti:Tlačová správaZáväzok prijatý na sociálnom samite v PorteWebové sídlo venované sociálnemu samitu v PortePrehľad: Akčný plán na realizáciu...
Viac info

Podľa prieskumu má Konferencia o budúcnosti Európy podporu na celom kontinente

Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov. Tieto výsledky ukazuje prieskum Eurobarometra, ktorý vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum uverejnili Európsky parlament a Európska komisia v predvečer podpisu spoločného vyhlásenia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Jej cieľom je vytvoriť nový verejný priestor na diskusiu. Za najlepší spôsob ako zabezpečiť, že hlasy Európanov budú vypočuté považujú respondenti zo všetkých členských štátov, s výnimkou Slovenska, najmä účasť na európskych voľbách. Slováci v prieskume ako jediní preferovali petície. 7 z 10 opýtaných Slovákov však vidí pozitívny dopad, ktorý bude mať usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy na demokraciu v EÚ. Polovica opýtaných Slovákov si myslí, že na týchto diskusiách by sa mali podieľať najmä mladí ľudia, ale i národné vlády, akademici, vedci a odborníci, pričom 4 z desiatich by bolo ochotných priamo sa zapojiť do diskusie. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že podľa respondentov by mala byť oblasť posilnenia európskej politiky v oblasti zdravia najväčšou prioritou Únie. Ďalšou prioritou by mali byť investície...
Viac info