Od 1. marca 2021 platia nové energetické štítky EÚ

Od 1. marca 2021 platí vo všetkých kamenných predajniach a internetových obchodoch úplne nová verzia všeobecne uznávaného energetického štítku EÚ s cieľom pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť ich účty za energiu a obmedziť uhlíkovú stopu. Nové štítky sa spočiatku budú vzťahovať na štyri kategórie výrobkov – chladničky a mrazničky, umývačky riadu, práčky a televízne prijímače (a iné externé monitory). Ďalšie kategórie produktov, ako sú žiarovky a svietidlá ich začnú používať 1. septembra a v nasledujúcich rokoch sa bude použitie nových štítkov ďalej rozširovať. Najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici od A po G, ktorá je prísnejšie navrhnutá tak, aby len málo produktov dosiahlo úroveň A. Dôvodom je narastajúce množstvo výrobkov, ktoré dosahovali triedu A+, A++ alebo A+++. Energeticky najúčinnejšie produkty, budú po novom patriť do tried B, C alebo G. Nové štítky obsahujú QR odkaz prepojený na celoúnijnú databázu výrobkov. Od 1. marca nadobudne platnosť aj niekoľko pravidiel týkajúcich sa ekodizajnu, najmä pokiaľ ide o opraviteľnosť a povinnosť výrobcov mať k dispozícii náhradné diely niekoľko rokov po tom, čo sa výrobky prestanú na trhu predávať. Štítky majú jadnejšie a modernejšie...
Viac info

Odozva na starnutie obyvateľstva a jeho dosah – Komisia otvára diskusiu

Európska komisia dnes predstavila zelenú knihu, ktorou otvára širokú politickú diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených so starnutím európskej spoločnosti. Skúma v nej dosah tohto výrazného demografického trendu na celé naše hospodárstvo a spoločnosť a vyzýva verejnosť, aby sa počas 12-týždňovej verejnej konzultácie vyjadrila, ako by sme mali na túto realitu reagovať. Výsledky tejto konzultácie pomôžu zistiť, akú potrebujú ľudia, ich regióny a komunity podporu. Na základe výsledkov Komisia zváži možnosť vytvorenia politík, ktorými by podporila úsilie členských štátov a regiónov o riešenie otázok spojených so starnutím. Zelená kniha vytvára rámec pre diskusiu o starnutí obyvateľstva, v ktorom predstavuje rýchlosť a rozsah demografických zmien v našej spoločnosti, ako aj ich vplyv na jednotlivé politiky a otázky, ktoré si v tejto súvislosti treba zodpovedať. Týka sa to celého spektra oblastí od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli postarať o staršie obyvateľstvo. Zdôrazňuje potrebu priviesť viac ľudí na trh práce, vyzdvihuje príležitosti na tvorbu pracovných miest...
Viac info

Pozvánka na okrúhle diskusné stoly

 V piatok 27. novembra 2020, Vás pozývame sledovať 9. ročník tematických diskusií v oblasti poľnohospodárstva. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa poľnoinfo.sk. Do diskusií sa môžete aktívne zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli.do. 9:30 - 10:45 PLÁN ROZVOJA A OBNOVY  Diskutujúci:·       Jarmila Halgašová, členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku·       Jaroslav Remža, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu·       Samuel Súkennik, riaditeľ Odboru politík a štatistiky MPRV SR·       Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska 11:00 - 12:30 EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA – Z FARMY NA STÔLDiskutujúci:·       Lukáš Víšek, člen kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa ·       Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku·       Andrej Gajdoš, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR·       Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre·       Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory13:00 - 14:15 SPOKOJNÉ ZVIERATÁ PRINÁŠAJÚ POĽNOHOSPODÁROM LEPŠIE VÝSLEDKY Diskutujúci:·       Peter Juhás, pedagogický pracovník Katedry špeciálnej zootechniky SPU v Nitre·       Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska·       Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka ...
Viac info