Pozývame vás na online diskusiu o zelenej obnove ekonomiky, ktorú v utorok 9. júna o 10 hod organizuje EURACTIV Slovensko spolu so Slovenskou klimatickou iniciatívou.

Hlavnou témou podujatia bude hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov – obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie.

 

O Zelenej obnove bude diskutovať Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ján Budaj, minister životného prostredia, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu – PS/RE, Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme – CEPA a Liliana Rástocká koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy. Diskusiu bude moderovať Radovan Geist z EURACTIV Slovensko.

Viac informácií

Registrácia