Jednoduchší pohyb pojazdných strojov po verejných komunikáciách v celej EÚ

Komisia dnes navrhla nariadenie na uľahčenie používania necestných pojazdných strojov, ako sú žeriavy, kombajny, vysokozdvižné vozíky, snehové frézy na verejných pozemných komunikáciách. Tieto pravidlá v konečnom dôsledku nahradia rôzne regulačné režimy, ktoré v súčasnosti existujú v členských štátoch. Harmonizáciou technických požiadaviek na schvaľovanie necestných strojov na úrovni EÚ nové pravidlá prispejú k odstráneniu fragmentácie jednotného trhu a k odstráneniu prekážok voľného pohybu takýchto strojov a zároveň zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky. Nové pravidlá takisto znížia zaťaženie spojené s dodržiavaním predpisov a administratívnu záťaž, pričom úspory nákladov sa odhadujú na 846 miliónov eur počas obdobia 10 rokov.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh nariadenia o necestných pojazdných strojoch

Informačný prehľad

Oficiálne stanovisko Európskej komisie