Kódex správania EÚ pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete

Európska komisia dnes uverejnila výsledky piateho hodnotenia Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete z roku 2016. Výsledky sú celkovo pozitívne, keďže IT spoločnosti zhodnotia 90 % označeného obsahu do 24 hodín a odstránia 71 % obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný nenávistný prejav. Platformy však musia ďalej zlepšovať transparentnosť a spätnú väzbu používateľom. Takisto musia zabezpečiť, aby sa označený obsah vyhodnocoval v priebehu času jednotne; medzi jednotlivými vzájomne porovnateľnými hodnoteniami, ktoré boli vykonané v rôznych obdobiach, sa totiž vyskytli rozdiely. Z piateho hodnotenia vyplýva, že v roku 2020 sa dosiahli tieto priemerné výsledky:·       platformy do 24 hodín posúdili 90 % označeného obsahu – v roku 2016 to bolo len 40 % obsahu.·       platformy odstránili 71 % obsahu považovaného za nezákonný nenávistný prejav – v roku 2016 bolo odstránených len 28 % obsahu.·       v priemere sa odstráni podobné množstvo obsahu, ako sme zaznamenali v predošlých hodnoteniach. Platformy teda naďalej rešpektujú slobodu prejavu a vyhýbajú sa odstraňovaniu obsahu, ktorý nemožno považovať za nezákonný nenávistný prejav.·       platformy odpovedali a poskytli...
Viac info

Doma v EÚ: virtuálna euroroadshow

Pozývame vás na zaujímavú akciu zástupcami Európskej komisie na Slovensku a predstaviteľmi vlády Ako sa Európska únia chystá podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu a podať pomocnú roku podnikateľom v regiónoch? Ako bude v novej situácii fungovať program Erasmus+ pre študentov a mladých ľudí? Odpovede ponúknu zástupcovia Európskej komisie na Slovensku a predstavitelia vlády počas roadshow vo vybraných slovenských mestách. Z bezpečnostných dôvodov sa v prvých dvoch okresoch – Gelnica a Revúca – zastavíme virtuálne. Sledujte nás live už 23. júna 2020 od 10:00 na www.domaveu.sk. Prihovorí sa vám aj obľúbená herečka Zuzana Kronerová, vystúpi stand-up komik Michael Szatmary a tešiť sa môžete aj na vystúpenie Mirky Miškechovej i známych umelcov z regiónov. #domavEU...
Viac info

EÚ financuje prepravu zdravotníckeho tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Krajiny Európskej únie môžu odteraz žiadať o dodatočné financovanie z nástroja núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov s koronavírusom. Toto financovanie dopĺňa podporu, ktorá je už dostupná z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a dodávky osobných ochranných prostriedkov z rezervy rescEU. Dnes bolo v rámci pilotnej operácie úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ. Balík v objeme 220 mil. eur bol vyčlenený na podporu: dopravy zdravotníckych pomôcok na miesta, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov, prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, aby sa zabezpečila liečba pre čo najväčší počet ľudí, presunu zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc. Viac...
Viac info