Nová stratégia na posilnenie postavenia obetí

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo. V dôsledku pandémie a následného prijatia opatrení na obmedzenie pohybu, ktoré prispeli k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti, je obzvlášť dôležité, aby bol rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.V stratégii sa stanovujú nasledovné opatrenia na nasledujúcich päť rokov:Účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný činZlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetíUľahčenie prístupu obetí k náhrade škodyPosilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetíPosilňovanie medzinárodného rozmeru práv obetíCelkové ciele sú dva:1.       posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa v konečnom dôsledku úplne spamätali z následkov trestného činu;2.       spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti práv obetí.EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí.  Napriek...
Viac info

Európske inovácie sú na vzostupe

Komisia zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 Komisia včera zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 (European Innovation Scoreboard 2020), z ktorej vyplýva, že inovačná výkonnosť sa v celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických. Podľa najnovších výsledkov je Slovensko priemerným inovátorom a jeho výkon sa v porovnaní s EÚ v roku 2011 zvýšil. Medzi najsilnejšie inovačné dimenzie patria vplyvy na predaj a vplyv na zamestnanosť. Slovensko má mimoriadne dobré výsledky v oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti rýchlo rastúcich podnikov, v oblasti zamestnanosti v inovačných odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií. Financie a podpora, duševné vlastníctvo a atraktívny výskumný systém sú naopak najslabšími inovačnými dimenziami. Priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a celková podnikateľská činnosť sú nad priemerom EÚ. Naopak, výrazne pod priemerom EÚ  je podiel zamestnanosti v službách a službách založených na znalostiach a najvyššie podniky, ktoré investujú do výskumu...
Viac info

Svetový samit lídrov a koncert v rámci Globálnej reakcie na koronavírus

Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus aj Justin Bieber vystúpia v sobotu 27. júna na koncerte Spoločne za budúcnosť. Je to vrchol kampane Globálny cieľ: Spoločne za našu budúcnosť, ktorú Komisia a medzinárodná organizácia presadzovania práv Global Citizen začali 28. mája. Cieľom je zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky na vývoj a nasadenie vakcín, testov a liečebných postupov proti koronavírusu. Sprístupnenie vakcín všade a každému, kto ich potrebuje, umožní svetu prekonať túto pandémiu a vyhnúť sa ďalšej. Takisto nám pomôže znovu vybudovať komunity zasiahnuté pandémiou na rovných a spravodlivých základoch. Koncert bude ho moderovať herec Dwayne Johnson a jeho spoluhostiteľkou bude predsedníčka Ursula von der Leyenová, ktorá na sobotu zvolala aj špeciálny samit, kde vystúpia svetoví lídri, ako aj medzinárodní obhajcovia práv, umelci a aktivisti. Do panelových diskusií a rozhovorov sa zapoja: Nikolaj Coster-Waldau, Miley Cyrus, Angelique Kidjo, Ken Jeong a odborníci a mienkotvorcovia ako Melinda Gates, dr. Vin Gupta, predseda NAACP Derrick Johnson, Eddie Ndopu, dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Kate Upton a Justin Verlander. Na aktivitách sa zúčastnia aj Chris...
Viac info