70 % dospelej populácie EÚ plne zaočkovaných

V Európskej únii je plne zaočkovaných 70 % dospelej populácie, čo je viac ako 256 miliónov dospelých.Svoj cieľ, poskytnúť členským štátom do konca júla dostatok dávok vakcín na úplné zaočkovanie 70 % dospelej populácie EÚ, splnila Európska komisia dokonca so sedem týždňovým predstihom.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Úplné zaočkovanie 70 % dospelých v EÚ už v auguste je veľkým úspechom. Stratégia EÚ, ktorá spočíva v spoločnom postupe, sa vyplatila a Európa sa ocitla na čele globálneho boja proti COVID-19. Pandémia sa však ešte neskončila. Potrebujeme viac zaočkovaných. Vyzývam každého, kto môže, nech sa dá zaočkovať. Okrem toho musíme s očkovaním pomôcť aj zvyšku sveta. Európa bude v tomto úsilí naďalej podporovať svojich partnerov, najmä krajiny s nízkym a stredným príjmom." Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Komisia je pripravená získať až 800 miliárd EUR na financovanie obnovy

Komisia dnes podnikla kroky na to, aby sa výpožičky v rámci dočasného nástroja na obnovu NextGenerationEU financovali za čo najvýhodnejších podmienok pre členské štáty EÚ a ich občanov. Využije diverzifikovanú stratégiu financovania s cieľom do roku 2026 získať približne 800 miliárd EUR v bežných cenách. Tento prístup, ktorý bude v súlade s najlepšími postupmi štátnych emitentov, umožní Komisii získavať potrebné objemy plynule a efektívne. Zároveň tým do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura. Prostriedky pre nástroj NextGenerationEU, ktorý je základom reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu, si vypožičiame na kapitálových trhoch. Od teraz do konca roka 2026 naň Komisia plánuje získať až 800 miliárd EUR. To zodpovedá objemu v priemernej výške približne 150 miliárd EUR ročne, čím sa EÚ stane jedným z najväčších emitentov v eurách. Všetky emisie budú splatené do roku 2058. Komisia si vypožičiavala aj predtým, na podporu členských štátov EÚ a tretích krajín, ale objem, periodicita a zložitosť vypožičiavania si prostriedkov na NextGenerationEU si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu ku kapitálovým...
Viac info

Podarí sa nám dosiahnuť ciele v oblasti čistejšieho ovzdušia?

Väčšina členských štátov EÚ nesmeruje k zníženiu znečistenia ovzdušia a jeho vplyvov na zdravie do roku 2030 V posúdení prvých programov opatrení členských štátov na kontrolu emisií do ovzdušia sa konštatuje, že vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie si vyžaduje zlepšenia. Je potrebné intenzívnejšie úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov zabezpečili čistý vzduch a zabránili tak ochoreniam dýchacích ciest a predčasným úmrtiam spôsobeným dýchaním znečisteného vzduchu.Podľa dnes uverejnenej správy Komisie väčšine členských štátov hrozí, že svoje záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2020 alebo 2030 nesplnia. Zatiaľ čo niektoré členské štáty uvádzajú osvedčené postupy, ktoré by mali byť pre ostatných inšpiráciou, v správe sa poukazuje na potrebu dodatočných opatrení s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Komisia bude pokračovať v monitorovaní a podporovaní vnútroštátnych snáh v tejto oblasti prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov.Mimoriadne dôležité je úsilie znížiť emisie amoniaku v oblasti poľnohospodárstva, čo v celej EÚ predstavuje najrozšírenejšiu a najzávažnejšiu výzvu v rámci vykonávania smernice.SúvislostiSmernica o národných záväzkoch znižovania emisií nadobudla účinnosť 31. decembra 2016 a je...
Viac info