Európska komisia skúma podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti médií

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu. Štúdia poskytne Komisii, členským štátom a vnútroštátnym regulačným orgánom komplexnú analýzu, ktorá by mohla podporiť spoločný prístup s dôrazom na obsah všeobecného záujmu. Štúdia takisto poskytne podrobný prehľad o rozdelení príjmov z reklamy súvisiacich s mediálnym obsahom, online aj offline, medzi rôznymi aktérmi hodnotového reťazca. Navrhne možné metodiky posudzovania a merania plurality médií a navrhne opatrenia na riešenie nedostatkov. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia o podporu slobody a plurality médií v celej EÚ. Komisia zároveň zabezpečí udržateľné financovanie projektov na podporu plurality v rámci nového programu Kreatívna Európa. Zoznam súčasných projektov financovaných EÚ v tejto oblasti je k dispozícii tu. Výzva je otvorená do 23. marca 2021.Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Financovanie odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov na JIS

Komisia schválila financovanie odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov v oblasti intenzívnej starostlivosti Európska komisia podpísala zmluvu o poskytnutí 2,5 milióna EUR z nástroja núdzovej podpory na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov, aby mohli posilniť kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) v časoch zvýšenej potreby starostlivosti súvisiacej s ochorením COVID-19. Toto školenie poskytne lekárske zručnosti v oblasti intenzívnej starostlivosti pracovníkom, ktorí na JIS nepracujú pravidelne. Tréning pomôže zvýšiť kapacitu personálu na oddeleniach JIS a prispeje tak k lepšiemu zvládaniu dočasného náporu na tieto oddelenia. V prvých mesiacoch pandémie sa dopyt po lôžkach JIS zvýšil o 30 – 40 %, čo viedlo k nadmernému využívaniu dostupných zdrojov.Cieľom je poskytnúť školenie 10 000 lekárom a zdravotným sestrám v 1000 nemocniciach v celej EÚ, v období od auguste do decembra 2020. Tréning bude ponúknutý všetkým nemocniciam, ktoré majú jednotku intenzívnej starostlivosti a budú ho sprostredkovávať vnútroštátne zdravotnícke orgány. V rámci reakcie na krízu COVID-19 Európska komisia vytvorila virtuálne siete lekárov pracujúcich s pacientmi nakazenými ochorením COVID-19 v nemocniciach. Navrhovaný vzdelávací program je ďalším dobrým príkladom podpory Komisie pre zdravotníckych pracovníkov a spolupráce s Európskym spoločenstvom pre medicínu intenzívnej starostlivosti....
Viac info

Pozývame Vás na sledovanie priameho prenosu SPRÁVY O STAVE EURÓPSKEJ ÚNIE

SPRÁVA O STAVE EURÓPSKEJ ÚNIE: zelenšia, digitálnejšia a zdravšia Európa Situácia, v ktorej sa nová Európska komisia v decembri 2019 ujímala úradu, sa pod vplyvom koronakrízy radikálne zmenila. Veľké priority, akými sú európska zelená dohoda, digitalizácia či sociálna Európa, na chvíľu zatienila naliehavá potreba zvládnuť pandémiu ochorenia COVID-19 a prispôsobiť existujúce i nové nástroje na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy. Nenechajte si ujsť priamy prenos výročného prejavu o stave Únie 2020 novej predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ktorý sa uskutoční v stredu 16. septembra o 09:00 hod. Prejav môžete sledovať ONLINE na: https://www.facebook.com/zekvsr/posts/3864498330233787  Na Zastúpení EK na Slovensku budeme tento prejav sledovať naživo. Po jeho skončení bude nasledovať diskusia s pozvanými hosťami.  Diskusie sa zúčastnia Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK, Robert Sermek, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Martin Klus (online), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR, Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME a online sa pripojí aj podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič a poslanci Európskeho parlamentu Robert Hajšel a Ivan Štefanec. Podujatie bude moderovať Zuzana...
Viac info