Európska komisia zahájila 31. marca online verejnú konzultáciu k Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý sa sústredí na nový európsky plán pripravenosti na biologickú obranu proti variantom ochorenia COVID-19. Verejná konzultácia bude otvorená do 12. mája 2021 a zameriava sa na európsky rámec zdravotných protiopatrení a anticipačné hodnotenia hrozieb a rizík, ako aj vplyv, úlohu a koordináciu inkubátora HERA, ktorý je súčasťou Európskej zdravotnej únie. Súbežne s verejnou konzultáciou bude Komisia rokovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Spätná väzba bude posúdená pred dokončením legislatívneho návrhu, ktorý stanoví pôsobnosť HERA a bude predstavený v tomto roku.
Podrobnosti:
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie