PRIESKUM INFORMOVANOSTI: KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY – vyhodnotenie

Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, realizovalo prieskum informovanosti na tému Konferencie o budúcnosti Európy. Uskutočnil sa v období od 08. do 21. júna 2021.Prieskum  bol realizovaný elektronicky, výzvy na zapojenie sme šírili sociálnymi sieťami (web, fb, oslovenie akademickej obce). Pre potreby získania relevantných údajov s dostatočnou výpovednou hodnotou sme mali cieľ získať odpovede od 150 účastníkov. Podarilo sa nám ho naplniť viac ako dostatočne, pretože sa nám zapojilo 202 respondentov.Cieľom prieskumu bolo zistiť:– úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy– záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ Občania a EÚ Z tejto množiny respondentov bolo 66% žien a 34% mužov. Najsilnejšie vekové zastúpenie bolo u  ľudí do 26 rokov, ktorých bolo takmer tri štvrtiny. Až 88% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri rozhodovaní o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy a názory občanov. Konferencia o budúcnosti Európy Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (14%) áno a viac ako polovica (52%) opýtaných sa s týmto pojmom...
Viac info

Next Generation EU – Plán veľkej hospodárskej obnovy

Európska komisia predložila návrh 1,85-biliónového plánu hospodárskeho oživenia Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy. Koronavírus otriasa Európou aj svetom od základov a zároveň vystavuje skúške systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, naše spoločnosti a hospodárstva, ako aj náš spôsob života a vzájomnej spolupráce. Európska komisia navrhuje využiť plný potenciál rozpočtu EÚ na ochranu životov a živobytia, nápravu jednotného trhu, ako aj na dosiahnutie trvalej a prosperujúcej obnovy. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Plán...
Viac info

Vernisáž a konečné poradie fotosúťaže: Keď európska vlajka pomáhala

Na začiatku týždňa sa konalo vyvrcholenie fotografickej súťaže „Keď európska vlajka pomáhala“ v podobe slávnostného otvorenia výstavy. Vernisáž, spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila 11. novembra 2019 na Radnici mesta Žilina.Výherkyňou celej súťaže sa stala Natália Balačinová s 551 hlasmi, ktorá si odniesla ako hlavnú výhru multifunkčnú kameru a tablet. Ani ostatní však neodišli naprázdno. Okrem cien pre prvých desiatich, si všetci súťažiaci odniesli menšiu pozornosť.Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a medzi účastníkmi sa otvorili zaujímavé diskusie. Návštevníci sa mohli pokochať nádhernými fotografiami pri pohári vína a bohatom občerstvení.Celkovo bolo odovzdaných 1161 platných hlasov, ktoré rozhodli o konečnom poradí : miesto: Natália Balačinová – Námestie Nová Bystrica - 551 hlasov miesto: Dávid Pikla – Medzi nebom a zemou - 393 hlasov miesto: Darina Mikušová – Zábava pred tunelom - 69 hlasov miesto: Cyril Králik – Panoráma Žilinskej univerzity miesto: Jozef Jurík – Okiadzanie stáda bylinami – pastierstvo bolo vždy plné rituálov a mágie miesto: Peter Madigár – Workshop tradičného tesárstva a ľudového staviteľstva miesto: Andrej Legerský – Mesto Ružomberok a EÚ...
Viac info