Komisia investuje 3,9 milióna EUR na podporu investigatívnej žurnalistiky a slobody médií

Európska komisia dnes uverejnila výzvu na predkladanie návrhov vo výške 3,9 milióna EUR na ďalšiu podporu cezhraničných vyšetrovaní, ako aj na zmapovanie a riešenie porušovania slobody tlače a médií. Podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Novinárov viac ako kedykoľvek predtým čelia hrozbám, od online obťažovania po fyzické útoky, od politického tlaku až po nedostatok istoty zamestnania. Keď sú novinári ohrození, demokracia je ohrozená. Preto financujeme projekty, ktoré budú priamo podporovať novinárov, ktorí to potrebujú, prostredníctvom právnej a praktickej pomoci, ako aj grantov na cezhraničné vyšetrovanie." Cieľom výzvy je napríklad právna a materiálna podpora odbornej prípravy investigatívnych novinárov, podpora výmeny obsahu, spoluvytvárania a prekladu novinárskych diel všeobecného záujmu a monitorovanie porušovania slobody tlače a médií za účelom zabezpečiť, aby sa širokej verejnosti a európskym inštitúciám poskytovali spoľahlivé a komplexné informácie. Do výzvy sa môžu zapojiť mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a akademická obec, pričom sa očakáva, že v každom projekte budú partneri z najmenej dvoch krajín s koordinátormi projektov so sídlom v EÚ. Táto výzva na predkladanie návrhov...
Viac info

Pracovný program Komisie na rok 2021 – Od stratégie k realizácii

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie a pripravené na digitálny vek. Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností. Komisia sa zameria na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden" a takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy. V prílohe 1 k pracovnému programu na rok 2021 sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov:1.       Európska zelená dohoda2.       Európa pripravená na digitálny vek3.       Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí4.       Silnejšia Európa vo svete5.       Podpora európskeho spôsobu života6.       Nový impulz pre európsku demokraciuPodpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Pri zabezpečovaní toho, aby Európa dokázala zvládnuť pandémiu a jej ničivé vplyvy, sa môžeme zároveň z krízy poučiť. Priority stanovené v tomto pracovnom programe preto pomôžu zabezpečiť nielen obnovu Európy, ale aj...
Viac info

Zjednodušenie právnych predpisov EÚ: Prvé zasadnutie platformy Fit for Future

Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič predsedal prvému plenárnemu zasadnutiu platformy Fit for Future – expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá podporuje Komisiu pri realizácii jej programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Cieľom je zjednodušiť právne predpisy EÚ a zároveň zabezpečiť, aby dosiahli plánované prínosy. Na prvej schôdzi členovia diskutovali o pracovnom programe na rok 2021. Po jeho vytvorení budú môcť občania prispieť k práci expertnej skupiny prostredníctvom online platformy Have your say: Simplify! (Vyjadrite svoj názor: Zjednodušte to!).„Vyjadrite svoj názor". „Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby súbor právnych predpisov EÚ naďalej spĺňal svoj účel, bol aktuálny a čo najjednoduchší. Chceme zabezpečiť, aby naši občania, podniky, malí podnikatelia a orgány verejnej správy mali prospech z efektívnych a jednoduchých právnych predpisov, ktoré pri minimálnych nákladoch prinášajú efektívne výsledky. Platforma Fit for Future bude podporovať naše regulačné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby naše právne predpisy boli nadčasové, digitálnejšie a lepšie pripravené na riešenie budúcich výziev," uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.Podrobnosti:Úvodný prejav podpredsedu M. Šefčoviča(Oficiálne stanovisko Európskej komisie)...
Viac info