Komisia navrhuje predĺžiť súčasné pravidlá roamingu o ďalších 10 rokov

Komisia dnes navrhla nové nariadenie o roamingu, aby mohli občania pri cestovaní v EÚ naďalej využívať roaming bez dodatočných poplatkov. V situácii, keď sa neodporúčajú cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, ide o významný krok v príprave na lepšiu budúcnosť. Novým nariadením sa predĺži platnosť súčasných pravidiel, ktorá sa skončí v roku 2022, o ďalších 10 rokov. Takisto zabezpečí lepšie roamingové služby pre cestujúcich. Spotrebitelia budú mať napríklad v zahraničí nárok na rovnako kvalitné a rýchle mobilné sieťové pripojenie ako doma, ak sú k dispozícii rovnocenné siete. Nové pravidlá zabezpečia aj efektívny prístup k tiesňovým službám vrátane lepšej informovanosti o alternatívnych prostriedkov pre ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšia informovanosť spotrebiteľov o možných poplatkoch za využívanie služieb s pridanou hodnotou v rámci roamingu.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Napĺňanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií – pokroky aj nedostatky

Európska komisia zverejnila druhý súbor správ o opatreniach prijatých signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. V poskytovaných údajoch však zaznamenala značné medzery. Komisia zároveň vyzvala všetky príslušné zainteresované strany, ako sú ďalšie online platformy a reklamné spoločnosti, aby sa pripojili ku Kódexu. Aktuálne správy ukazujú, že zapojené platformy neustále zvyšovali viditeľnosť autoritatívnych informačných zdrojov a odstraňovali obsah, čím porušovali ich aktualizované podmienky poskytovania služieb, naopak ale zintenzívnili úsilie o blokovanie alebo odstránenie reklám, ktoré zneužívajú súčasnú krízu. 9 miliónov eur je vyčlenených na výzvu Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií, ktoré od 1. júna 2020 pomáha pri zabezpečení dohľadu nad politikami platforiem a ekosystémom digitálnych médií. Financovanie je vyčlenené na vytváranie národných alebo nadnárodných výskumných hubov v oblasti digitálnych médií. Takéto centrá sa zamerajú na zraniteľné miesta digitálnych médií, ktoré majú osobitý význam v jednotlivých krajinách. Výzva je otvorená do 5. novembra 2020....
Viac info

Komisia prichádza s kľúčovými opatreniami na spoločný boj proti ochoreniu COVID-19

Európska komisia stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii. V oznámení, ktoré bolo včera prijaté, vyzýva členské štáty, aby urýchlili nasadenie vakcíny v celej EÚ a aby aj naďalej zaistili dodržiavanie opatrení: bezpečná vzdialenosť, obmedzenie sociálnych kontaktov, boj proti dezinformáciám, koordinovanie cestových obmedzení, zvýšená miera testovania, vyhľadávanie kontaktov a genómové skenovanie. Do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie. Keďže počet nových prípadov ochorenia v posledných týždňoch neustále narastá, je potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť viac na podporu systémov zdravotníctva, ako aj na riešenie problému „únavy spojenej s COVID-om", počnúc zrýchlením očkovania všetkých skupín a vo všetkých oblastiach po pomoc našim partnerom v tretích krajinách.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info