Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok podporovať slobodu a pluralitu médií v EÚ aj mimo nej. Schopnosť médií pracovať slobodne a nezávisle patrí medzi kľúčové hodnoty EÚ. Pri tejto príležitosti podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla, že Komisia do konca roka členským štátom predloží odporúčania týkajúce sa bezpečnosti novinárov. Tie budú tvoriť súčasť celkového prístupu k podpore médií a demokracie. K pripravovanému odporúčaniu je až do 20. mája 2021 otvorená verejná konzultácia.  V decembri minulého roku Komisia po prvýkrát predstavila komplexný európsky prístup k médiám, ktorý vychádza z akčného plánu pre európsku demokraciu a európskeho akčného plánu pre médiá. Komisia okrem toho pracuje aj na iniciatíve na boj proti zneužívaniu súdnych sporov proti novinárom a obhajcom práv. Komisia naďalej monitoruje situáciu vo všetkých členských štátoch EÚ  a po prvýkrát vyčlenia prostriedky vo výške minimálne 75 miliónov EUR na podporu plurality médií, žurnalistiky a mediálnej gramotnosti v rámci programu Kreatívna Európa. Komisia v súčasnosti financuje osemnásť projektov týkajúcich sa slobody a plurality médií vo výške takmer 20 miliónov EUR.
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie