Tento rok sa konali už XXIV. Staromestské slávnosti v Žiline, na ktorých sme sa zúčastnili aj my z EDIC Žilina. Slávnosti trvali od štvrtka – 31. mája 2018, až do soboty 2. júna 2018 na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku. Počas celého podujatia prebiehal bohatý sprievodný program na oboch námestiach. Všade bola dobrá nálada, bolo cítiť všakovaké vône dobrôt, rozostavané stánky boli ovešané krásnymi remeselnými výrobkami a produktami šikovných farmárov a remeselníkov. Náš infostánok bol umiestnený na Námestí A. Hlinku v dňoch 31. 5. 2018 aj 1. 6. 2018. Počasie nám prialo, kým sme boli na slávnostiach, dážď ani búrka nás nezastihli. Zato slniečko nám bolo výdatne dopriate.Okoloidúci sa zastavovali, informovali sa o našej činnosti, popozerali si naše materiály o EÚ, aj si vzali niečo na čítanie. Keďže prichádza čas dovoleniek, zaujímali sa o cestovanie po krajinách EÚ, mladých zaujala brožúrka Cestovanie v Európe, ktorá poskytuje základné informácie o cestovaní, tiež mapku zobrazujúcu štáty Európy. Iných zase zaujali aktuálne témy, ktoré sú predmetom diskusií v Európskom parlamente. Pristavili sa aj takí, ktorí nám sami hovorili o svojich skúsenostiach v podnikaní v EÚ, aj cestovaní po krajinách EÚ. Neobišli naprázdno a my sme ich potešili malými darčekmi s logom EDIC . Deti si mohli overiť svoje vedomosti o EÚ malým vedomostným kvízom, začo sme ich obdarovali cukríkmi a drobnosťami od EDIC Žilina . Čas nám rýchlo ubiehal v príjemnom a slnečnom prostredí. Vychutnávali sme si atmosféru letných dní, pri rozhovoroch s návštevníkmi informačného stánku EDIC Žilina na XXIV. Staromestských slávnostiach v Žiline. Zastúpenie nášho EDIC bolo úspešné, ohliadnuc na jeho návštevnosť. Šírenie informácií o Európskej únii má význam pre nás aj pre naše deti, z ktorých vyrastajú mladí, uvedomelí a informovaní Európania. Dúfame a veríme, že aj na budúci rok dostaneme možnosť a príležitosť prezentovať naše ED na takejto významnej akcií mesta Žilina.