Európska komisia dnes spolu s Európskym spoločným podnikom vysokovýkonnej výpočtovej techniky (Euro HPC) a slovinskou vládou inaugurujú prevádzku superpočítača Vega na slávnostnom podujatí v slovinskom Maribore. Ide o spustenie prvého superpočítača EÚ obstaraného na základne spoločného financovania EÚ a členských štátov vo výške 17,2 milióna EUR. Nový superpočítač Vega je schopný dosiahnuť 6,9 petaflopov výkonu počítača a bude podporovať vývoj aplikácií v mnohých oblastiach, ako je strojové učenie, umelá inteligencia a vysokovýkonná analýza údajov. Pomôže európskym výskumným pracovníkom a priemyslu dosiahnuť významný pokrok v oblasti bioinžinierstva, predpovedania počasia, boja proti zmene klímy, personalizovanej medicíny, ako aj pri objavovaní nových materiálov a liekov, ktoré budú prínosom pre občanov EÚ.
Podrobnosti:

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie