Partneri sa v rámci spoločného sociálneho záväzku z Porta prihlásili k trom hlavným cieľom do roku 2030 stanoveným v akčnom pláne Komisie na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv:

1. zamestnaných by malo byť najmenej 78 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov;

2. každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastňovať aspoň 60 % všetkých dospelých;

3. počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.

Tento záväzok prijali v prvý deň sociálneho samitu v Porte predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu, premiér Portugalska, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ, európski sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti. Ďalej sa zaviazali urobiť maximum pre vybudovanie inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. Privítali akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a posilnili záväzok pretaviť jeho zásady na činy. Cieľom je dať do pohybu silné a spravodlivé oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Záväzok prijatý na sociálnom samite v Porte

Webové sídlo venované sociálnemu samitu v Porte

Prehľad: Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv

Oznámenie: Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv

Oficiálne stanovisko Európskej komisie