Prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej Rady Michelom a prezidentom Macronom po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 24. februára 2022.

Včera večer Ursula von der Leyenová uviedla, že Európska únia je jednotná a lídri jej členských štátov včera večer spoločne odsúdili brutálne a nevyprovokované útoky a prijali balík rozsiahlych a cielených sankcií.

Tieto sankcie majú tvrdo zasiahnuť ruské hospodárstvo a jeho politickú elitu. Pozostávajú z piatich pilierov:

·       finančný sektor – obmedzuje sa prístup Ruska na najdôležitejšie kapitálové trhy. Zameranie sa na  70 % ruského bankového trhu, ale aj na kľúčové štátom vlastnené spoločnosti vrátane oblasti obrany. Tieto sankcie zvýšia ruské náklady na prijaté úvery a pôžičky, zvýšia infláciu a postupne narušia priemyselnú základňu Ruska. Zameriavame sa aj na ruskú elitu – obmedzíme jej vklady, aby už nemohla skrývať svoje peniaze v bezpečných prístavoch v Európe.

·       Energetika –  zákaz vývozu zasiahne ropu, Rusko tak nebude môcť modernizovať svoje ropné rafinérie. Ruské príjmy z vývozu ropy v roku 2019 predstavovali 24 miliárd EUR.

·       Doprava –  zákaz predaja lietadiel, náhradných dielov a vybavenia pre ruské letecké spoločnosti. Tri štvrtiny súčasnej ruskej obchodnej leteckej flotily boli vyrobené v Európskej únii, USA a Kanade. A preto sú od nej vo veľkej miere závislé.

·       Kontrola vývozu – zákaz jeho financovania a obmedzenie prístupu Ruska ku kľúčovým technológiám (polovodiče alebo špičkové technológie).

·       Vízová politika – diplomati a súvisiace skupiny, ako aj podnikatelia už nebudú mať privilegovaný prístup do Európskej únie.

Tieto opatrenia sú úzko koordinované s partnermi a spojencami, vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Kanady,  Nórska, Južnej Kórei, Japonska či Austrálie.

Celý prejav Ursuly von der Leyenovej

Tu nájdete aktuálne informácie z EK: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en

Závery zo zasadnutia Rady

Spoločné vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Stoltenbergom a predsedom Európskej rady Michelom

Oficiálne stanovisko Európskej komisie