Európska komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Podporené projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.

Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2019, ktorá bola uverejnená v apríli 2019.

 

Slovenské projekty a cezhraničné projekty s účasťou Slovenska:

·       Bezpečnejšia elektrická infraštruktúra pre vtáky  (LIFE DANUBE FREE SKY)

Project summary

·       Vytvorenie vhodných biotopov na oživenie klesajúcej populácie európskych zemných veveríc (LIFE SYSEL) 

Project summary

·       Zachovanie rastlín a biotopov na Slovensku a v Maďarsku (LIFE endemic PANALP)

Project summary
·       Obehové hospodárstvo v oblasti fluórovaných plynov (LIFE 3R)
Project summary
·       Klimaticky inteligentné obhospodarovanie lesov pre strednú a východnú európu
Project summary

 

Čo je Program LIFE?

Je to finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Existuje od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích krajinách. V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Podrobnosti:

Tlačová správa