Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok: 8. apríl 2022

Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.sk

Do predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2022

V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.Štatút súťaže ME 2022


Dodatok k súťaži ME 2022

Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do piatku 22. apríla 2022.

Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2022

Dátum konania súťaže: 27. apríla 2022, 10:00 hod. 

Miesto konania: Univerzitná knižnica UNIZA

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko  a Česká republika.

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.  

Partnerom národného kola súťaže je v tomto roku Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.