Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

POZOR ZMENA

Vzhľadom na situáciu ohľadom šíriaceho sa koronavírusu, sa predlžuje termín poslania prihlášky na 11.09.2020. Regionálne kolo súťaže sa tak presúva na 17.09.2020.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. septembra 2020.


LINK NA REGISTRÁCIU DO SÚŤAŽE
: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEZILINA

Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku, alebo o Nemecku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2020. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectzilina@uniza.sk do pondelka 14.09. 2020.

Termín konania regionálneho kola súťaže: 17.09. 2020.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. septembra 2020.

Uzávierka odovzdania projektu je 14. septembra 2020.

Regionálne kolo súťaže sa uskutoční 17. septembra 2020, v budove Univerzitnej knižnice UNIZA (Ul. vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina).

LINK NA REGISTRÁCIU DO SÚŤAŽE : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MEZILINA