Včera, 11. apríla 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, ktorú sme organizovali my, EDIC Žilina. Prví súťažiaci už prichádzali do knižnice pred deviatou hodinou, takže mohli ešte nejaké informácie pred súťažou absorbovať. Do súťaže bolo prihlásených dvanásť súťažných tímov, no napokon súťažilo jedenásť družstiev, jeden tím prišiel na súťaž oneskorene, keď už prebiehalo 1. kolo , takže súťaže sa už zúčastniť študenti nemohli. Po prvom kole, vedomostnom kvíze sme hneď prešli do druhého kola, v ktorom súťažné tímy lúštili viacjazyčnú tajničku. Následne, po druhom kole, dali sme súťažiacim 20 min. pauzu. Kým oni mali oddych a prestávku na občerstvenie, naša porota usilovne spočítavala body a vyhodnocovala. Napokon do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažné družstvá: Spojená škola – Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice, Gymnázium J. Lettricha Martin a Gymnázium Turzovka.Tretie kolo pozostávalo z odpovedí na otázky, ktoré boli doplnené obrázkami. V tomto kole boli tímy vyrovnané, čo sa ukázalo aj pri záverečnom spočítavaní bodov. Dva tímy získali rovnaký počet bodov. No, a keďže víťaz môže byť len jeden, gymnazisti z Martina a gymnazisti z Turzovky odpovedali ešte na doplňujúce otázky, aby bolo rozhodnuté o víťazovi. Nakoniec sa to podarilo študentom Gymnázia z Turzovky s rozdielom jedného bodu. Víťaz bol teda jasný, všetkým zúčastneným sme odovzdali darčeky a diplomy. V dobrej atmosfére sme súťaž regionálneho kola Mladý Európan 2019 v Žiline ukončili. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom – gymnazistom z Turzovky srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v národnom kole v Košiciach.


ED Žilina