„Liptovské droby” sú ďalšou slovenskou špecialitou s chráneným zemepisným označením. 

Ide o špecifický druh jaterníc vyrábaných starou remeselnou metódou. Špecifickosť výrobku predstavuje zemiaková náplň so škvarkami, korením a plnená do prírodných bravčových alebo hovädzích čriev. Sú typické pre región Liptova

Žiadosť o zápis zemepisného označenia „Liptovské droby” vychádza z pôdnoklimatických podmienok, histórie regiónu a tradícií, je založená na know-how miestnych výrobcov a dobrom mene výrobku.

Viac sa dozviete tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0929(04)&from=EN

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie