Európska komisia dnes zverejnila svoj plán na zaistenie bezpečnosti novinárov v Európskej únii. Novinári a iní mediálni aktéri v celej EÚ čoraz častejšie čelia hrozbám a útokom (fyzickým aj online). Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zdôraznila kľúčovú úlohu médií a význam overených informácií v našich demokratických spoločnostiach, avšak na druhej strane zvýraznila aj hrozby a obmedzenia, ktorým sú novinári pri výkone svojej profesie vystavení. Komisia vydá odporúčanie, v ktorom stanoví cielené opatrenia proti najviac znepokojujúcim trendom, ktoré možno v tejto oblasti v EÚ v poslednom období pozorovať. Spätnú väzbu k tomuto plánu možno zasielať počas 4 týždňov do 20 mája 2021. Komisia zhrnie získané príspevky v súhrnnej správe a vysvetlí, akým spôsobom sa zohľadnia v ďalších fázach iniciatívy. Doručená spätná väzba sa uverejní na tejto stránke, a preto musí byť v súlade s pravidlami pre spätnú väzbu.

Podrobnosti:

Viac informácií

 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie