EÚ sa vo svojom dnešnom návrhu obracia na členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby sa zaviazali k mnohostrannému akčnému plánu v oblasti obchodu s cieľom rozšíriť výrobu vakcín a liekov proti COVID-19 a zabezpečiť univerzálny a spravodlivý prístup. EÚ vo svojom návrhu pre WTO, rozdelenom do dvoch oznámení, zdôrazňuje ústrednú rolu WTO v boji proti pandémii COVID-19 a naliehavo vyzýva ostatných členov WTO, aby sa dohodli na súbore záväzkov vrátane záväzkov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
EÚ vyzýva vlády, aby:

1.      zabezpečili voľný prechod hraníc pre vakcíny, lieky proti COVID-19 a ich zložky,

2.      podporili výrobcov v rozširovaní výroby, ako aj zabezpečili, aby tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú, dostávali očkovacie látky za dostupnú cenu, a

3.      uľahčili využívanie nútených licencií v rámci existujúcej Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Dohoda TRIPS už umožňuje takúto flexibilitu, ktorá je počas pandémie legitímnym nástrojom a ktorá sa môže v prípade potreby rýchlo použiť.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Prehľad

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie