45 humanitárnych leteckých mostov poskytlo 1100 ton núdzového materiálu

Európska komisia koordinovala a spolufinancovala dodávku viac ako 1,100 ton lekárskeho vybavenia do kritických oblastí v Afrike, Ázii a na americkom kontinente počas pandémie ochorenia COVID-19. Od 8. mája 2020 sa Európska únia podieľala na uskutočnení 45 humanitárnych leteckých mostov, ktoré okrem materiálu prepravili aj 1 475 zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov. Pomocnú ruku podala aj Slovenská republika, ktorá poskytla Keni materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote 213 076 eur. Pripojila sa tak k širokej európskej iniciatíve Team Europe, zameranej na podporu partnerských krajín v boji proti novému koronavírusu. Zásielku tvorilo 50-tisíc kusov diagnostických testov na detekciu SARS-CoV-2, diagnostický prístroj PCR termocykler, 1 800 litrov dezinfekčného koncentrátu, 20-tisíc kusov respirátorov typu FFP2, obuv a šatstvo. Keňa požiadala o humanitárnu pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC). Medzi krajiny, ktoré získali humanitárnu pomoc od EÚ, patria: Afganistan, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Irán, Sudán, Južný Sudán, Haiti, Somálsko, Guinea Bissau, Irak a Jemen.Podrobnosti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1424...
Viac info

Vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej pred Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu

„Dňa 27. januára si pripomíname 76. výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka a uctievame si pamiatku miliónov židovských žien, mužov a detí, ako aj všetkých ostatných obetí, vrátane státisícov Rómov a Sintov zavraždených počas holokaustu.Antisemitizmus viedol k holokaustu, ale oslobodením nacistických koncentračných táborov bohužiaľ neskončil.Som znepokojená narastajúcou nenávisťou voči Židom v Európe i mimo nej. Pandémia podnietila vzostup konšpiračných teórií a dezinformácií, ktoré často podnecujú antisemitské nálady. Sme svedkami znepokojujúceho nárastu skresľovania a popierania holokaustu.Nikdy nesmieme zabudnúť," varuje pred konšpiráciami predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a dodala, že záleží na faktoch, a história je takisto dôležitá. Komisia predloží v roku 2021 stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory židovského života s cieľom podporiť krajiny EÚ a občiansku spoločnosť v boji proti antisemitizmu. Pamiatka obetí holokaustu bude aj naďalej základným pilierom úsilia o zabezpečenie toho, aby sme nikdy nezabudli na našu históriu. Európsky legislatívny rámec zabezpečuje ochranu pred násilím, diskrimináciou a prejavmi nepriateľstva motivovanými antisemitizmom a kriminalizuje popieranie a skresľovanie holokaustu v celej Európe.Podrobnosti:Vyhlásenie predsedníčky EKČinnosti EÚ...
Viac info

Zjednodušenie právnych predpisov EÚ: Prvé zasadnutie platformy Fit for Future

Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič predsedal prvému plenárnemu zasadnutiu platformy Fit for Future – expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá podporuje Komisiu pri realizácii jej programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Cieľom je zjednodušiť právne predpisy EÚ a zároveň zabezpečiť, aby dosiahli plánované prínosy. Na prvej schôdzi členovia diskutovali o pracovnom programe na rok 2021. Po jeho vytvorení budú môcť občania prispieť k práci expertnej skupiny prostredníctvom online platformy Have your say: Simplify! (Vyjadrite svoj názor: Zjednodušte to!).„Vyjadrite svoj názor". „Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby súbor právnych predpisov EÚ naďalej spĺňal svoj účel, bol aktuálny a čo najjednoduchší. Chceme zabezpečiť, aby naši občania, podniky, malí podnikatelia a orgány verejnej správy mali prospech z efektívnych a jednoduchých právnych predpisov, ktoré pri minimálnych nákladoch prinášajú efektívne výsledky. Platforma Fit for Future bude podporovať naše regulačné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby naše právne predpisy boli nadčasové, digitálnejšie a lepšie pripravené na riešenie budúcich výziev," uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.Podrobnosti:Úvodný prejav podpredsedu M. Šefčoviča(Oficiálne stanovisko Európskej komisie)...
Viac info