Nová verzia portálu „Vyjadrite svoj názor”

Európska komisia prepracovala svoj portál „Vyjadrite svoj názor" Európska komisia nedávno spustila prepracovanú verziu portálu „Vyjadrite svoj názor". Táto online platforma vyzýva všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových fázach legislatívneho procesu. Nová verzia by mala zlepšiť konzultácie a komunikáciu Komisie s verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom portálu. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Zlepšením portálu Vyjadrite svoj názor a zvýšením jeho intuitívnosti posilňujeme náš informačný vplyv. Chcem povzbudiť zainteresované strany a občanov – vrátane tých, ktorí nemajú hlboké znalosti o tvorbe politík EÚ –, aby prispeli k našim iniciatívam pred ich prijatím, ako aj po ich prijatí Komisiou. Je to ďalší zásadný spôsob, ako zabezpečiť, aby naše právne predpisy spĺňali najvyššie normy kvality." Nová verzia portálu má zlepšené funkcie vyhľadávania a portál je používateľsky ústretovejší. Aj prostredníctvom takého informačného nástroja, ako je portál „Vyjadrite svoj názor", Komisia v...
Viac info

Komisia začína nové rokovania o rozšírení portfólia budúcich očkovacích látok

Európska komisia dnes ukončila prípravné rozhovory so spoločnosťou CureVac o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Deje sa tak po pozitívnych skúsenostiach so spoločnosťami Sanofi-GSK a Johnson&Johnson a podpísaní dohody o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca. Plánovaná zmluva so spoločnosťou CureVac by umožnila všetkým členským štátom EÚ kúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať Komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Zároveň sa ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.Zámerom dnes ukončených prípravných rozhovorov je uzavrieť dohodu o predbežnom nákupe, ktorá sa má financovať z nástroja núdzovej podpory, v rámci ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností. Európska investičná banka a spoločnosť CureVac podpísali 6.júna úverovú zmluvu vo výške 75 miliónov eur na vývoj a veľkovýrobu vakcín vrátane tej, ktorú vyvinula spoločnosť CureVac ako možnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Dnešné ukončenie rozhovorov je dôležitým krokom k uzavretiu...
Viac info

Stop násiliu páchanému na ženách!

„Násilie páchané na ženách a dievčatách je porušením ľudských práv a neexistuje preň miesto v Európskej únii ani inde na svete. Rozsah problému je naďalej alarmujúci: každá tretia žena v Európskej únii sa stala obeťou fyzického či sexuálneho násilia. Násilie páchané na ženách existuje v každej krajine, kultúre a spoločnosti. Pandémia COVID-19 opäť ukázala, že pre niektoré ženy nie je ani ich domov bezpečným miestom. Z údajov vyplýva, že násilie páchané na ženách a deťoch sa od zavedenia opatrení na obmedzenie pohybu v dôsledku ochorenia COVID-19 zvýšilo. Zmena je možná, ale vyžaduje si konanie, angažovanosť a odhodlanie. EÚ je odhodlaná vytrvalo spolupracovať so svojimi partnermi s cieľom vyšetriť a potrestať násilné činy, zabezpečiť podporu obetiam a zároveň riešiť základné príčiny a posilniť právny rámec. Tento týždeň predkladáme nový akčný plán týkajúci sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat v rámci našich vonkajších opatrení. Vyzývame tiež členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor – prvý právne záväzný nástroj na medzinárodnej úrovni...
Viac info