Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných

Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku vníma 87 % opýtaných Európska komisia dnes zverejnila výsledky najnovšieho špeciálneho prieskumu Eurobarometer o korupcii. Podľa jeho výsledkov je pre veľkú väčšinu Európanov (69 %) korupcia neprijateľná a viac ako sedem z desiatich Európanov verí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slovensku je rozšírená korupcia vníma 87 % opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila. 41 % opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia ovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo v Európe si to myslí 26 % respondentov. Slováci (80 % ) vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách, tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 %). Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 %), v politických stranách (53 %) a na súdoch (53 %), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 %) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 %). No, pri otázke, či...
Viac info

EÚ chce ráznejšie zasiahnuť proti dezinformáciám

Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes analyzovali kroky, prijaté na boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a navrhujú ďalší postup. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s online platformami a podporovať sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako aj pozorne monitorovať činnosti online platforiem v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Je však potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, zvýšiť transparentnosť a určiť nositeľov zodpovednosti. Základom európskej dezinformačnej reakcie je zabezpečenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusie. EK sa zameria aj na posilnenie postavenia občanov a možnosti zúčastnenia sa na demokratickej diskusii ako aj zvyšovanie informovanosti občanov a súčasné zvyšovanie spoločenskej odolnosti.  Bude chrániť prístup k informáciám a slobodu prejavu, ale aj podporovať mediálnu a informačnú gramotnosť občanov vrátane kritického myslenia a digitálnych zručností. Na to by mohli slúžiť projekty mediálnej gramotnosti a podpora organizácií občianskej spoločnosti. Dnes navrhnuté opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v oblasti dezinformácií, najmä európsky akčný plán pre demokraciu a akt o...
Viac info

Kvalita vôd na kúpanie v Európe je vysoká

Podľa uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Podľa dnes uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody. Výsledky, ktoré uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, poskytujú dobrý prehľad o tom, kde môžu plavci nájsť najlepšiu kvalitu vody na kúpanie. Z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe sa však verejnosti odporúča vyhľadať aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie, ktoré vydávajú miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží. Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu takmer všetkých 22 295 lokalít na kúpanie (21 981 z nich sa nachádzalo v 28 členských štátoch EÚ vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré boli sledované minulý rok v celej Európe. Monitorovanie kvality lokalít na kúpanie prebehlo aj v Albánsku a vo Švajčiarsku a ich údaje boli zahrnuté do posúdenia. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_999 Zdroj: https://ec.europa.eu...
Viac info