Komisia zverejnila stratégiu EÚ v oblasti vakcín

Komisia predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Chce tak pomôcť chrániť ľudí na celom svete. Účinná a bezpečná vakcína proti koronavírusu je najlepším spôsobom, ako natrvalo ukončiť túto pandémiu. Kľúčovým faktorom je pritom čas. Čím skôr vakcínu vynájdeme, tým viac životov a živobytí zachránime a ušetríme miliardy eur. V tejto stratégii, ktorá sa opiera o mandát od ministrov zdravotníctva členských štátov, sa navrhuje spoločný prístup na úrovni EÚ. Vývoj vakcíny je zložitý a zdĺhavý proces. Dnešnou stratégiou Komisia podporí úsilie urýchliť vývoj bezpečných a účinných vakcín tak, aby boli k dispozícii o 12 až 18 mesiacov, prípadne skôr. Ak chceme tento zložitý zámer naplniť, musíme uskutočňovať klinické skúšania a súbežne s tým investovať do výrobnej kapacity, aby sme dokázali vyrobiť milióny či dokonca miliardy dávok účinnej vakcíny. Komisia je pripravená v plnej miere podporiť úsilie tých, ktorí vakcíny vyvíjajú. Cieľom stratégie je zabezpečiť kvalitné, bezpečné a účinné vakcíny, umožniť členským štátom a ich obyvateľom urýchlený prístup k vakcínam a súčasne zaujímať popredné miesto v globálnom úsilí o solidaritu...
Viac info

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre. Týka sa to väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa zavedú v EÚ. Vnútroštátne aplikácie tak budú fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami. Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. Dnes schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji. Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1043...
Viac info

Štátna pomoc: Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným usmerneniam o regionálnej pomoci

Európska komisia začala verejnú konzultáciu a vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu revidovaných usmernení EÚ o regionálnej štátnej pomoci. Cieľom usmernení o regionálnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj znevýhodnených regiónov v EÚ a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi. Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. Súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa revidujú v kontexte „kontroly vhodnosti", na ktorej Komisia pracuje v rámci balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012 s cieľom vyhodnotiť, či sú súčasné pravidlá stále vhodné na daný účel. V návrhu revidovaných usmernení sa zohľadňujú predbežné výsledky kontroly vhodnosti. Tie naznačujú, že súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa v zásade osvedčili. Komisia zároveň navrhuje niekoľko cielených úprav, aby ich zjednodušila a zohľadnila skúsenosti získané pri uplatňovaní súčasných pravidiel. Okrem toho sa v návrhu revidovaných usmernení odrážajú nové politické priority týkajúce sa európskej zelenej dohody a európskej priemyselnej a digitálnej stratégie. Návrh usmernení a všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii online. Zainteresované strany môžu na konzultáciu reagovať...
Viac info