Kvalita vôd na kúpanie v Európe je vysoká

Podľa uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Podľa dnes uverejneného výročného hodnotenia je kvalita vôd v Európe naďalej vysoká. Takmer 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2019 v celej Európe spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody. Výsledky, ktoré uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, poskytujú dobrý prehľad o tom, kde môžu plavci nájsť najlepšiu kvalitu vody na kúpanie. Z dôvodov pandémie koronavírusu a reštriktívnych opatrení zavedených v celej Európe sa však verejnosti odporúča vyhľadať aktualizované informácie o bezpečnostných opatreniach v lokalitách určených na kúpanie, ktoré vydávajú miestne a vnútroštátne orgány a prevádzkovatelia pláží. Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu takmer všetkých 22 295 lokalít na kúpanie (21 981 z nich sa nachádzalo v 28 členských štátoch EÚ vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré boli sledované minulý rok v celej Európe. Monitorovanie kvality lokalít na kúpanie prebehlo aj v Albánsku a vo Švajčiarsku a ich údaje boli zahrnuté do posúdenia. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_999 Zdroj: https://ec.europa.eu...
Viac info

Online diskusia: Zelená obnova ekonomiky

Pozývame vás na online diskusiu o zelenej obnove ekonomiky, ktorú v utorok 9. júna o 10 hod organizuje EURACTIV Slovensko spolu so Slovenskou klimatickou iniciatívou. Hlavnou témou podujatia bude hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov – obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšie environmentálnymi) plánmi Únie. O Zelenej obnove bude diskutovať Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ján Budaj, minister životného prostredia, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu – PS/RE, Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme – CEPA a Liliana Rástocká koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy. Diskusiu bude moderovať Radovan Geist z EURACTIV Slovensko. Viac informácií Registrácia...
Viac info

Prezidentka Zuzana Čaputová v dnešnej správe o stave republiky spomenula aj pomoc od EÚ

Pomoc prichádza v čase koronarízy i na Slovensko  "Je dobré, že výraznejšiu pomoc môžeme očakávať aj od Európskej únie. Na začiatku pandemickej krízy boli Európska únia a jej orgány kritizované za to, že členským krajinám dostatočne nepomáhajú. Dnes prichádza Európska únia s iniciatívou, ktorá môže mať aj pre nás historický význam." Ďalej prezidentka Slovenskej republiky uviedla: "Únijný program Fond pre budúce generácie má alokovať pre Slovenskú republiku dodatočné miliardy eur, najmä vo forme grantov na reformy a investície. Všetko nasvedčuje tomu, že získame zdroje vo výške, aká je nebývalá, dostaneme ich rýchlo a s menšími administratívnymi podmienkami a obmedzeniami, ako doteraz. Pretože ide o peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva, bude ich potrebné investovať veľmi rýchlo a rozumne.Slovensko tým dostane historickú a bezprecedentnú príležitosť. Bez preháňania môžeme povedať, že nás môže, ak ju správne uchopíme, posunúť o generáciu dopredu. Zároveň platí, že dnešná politická reprezentácia má z toho dôvodu aj historickú zodpovednosť voči krajine a jej budúcnosti. V žiadnom prípade...
Viac info