Koronavírus: spoločná cesta k bezpečnému znovuotvoreniu Európy

Pred zasadnutím európskych lídrov, ktoré sa bude konať 25. marca, Komisia vyzýva členské štáty, aby sa pripravili na koordinovaný prístup k postupnému rušeniu obmedzení spojených s ochorením COVID-19, keď to epidemiologická situácia povolí. V oznámení, ktoré dnes bolo prijaté, sa načrtáva cesta k vyváženej politike a spoločnému prístupu EÚ a zdôrazňujú sa opatrenia potrebné na dosiahnutie stavu, keď budeme môcť obnoviť náš európsky spôsob života, a to bezpečným a udržateľným spôsobom, v rámci ktorého budeme mať vírus pod kontrolou. Zatiaľ čo epidemiologická situácia si vyžaduje nepretržitú kontrolu až dovtedy, kým sa nedosiahne dostatočná zaočkovanosť, treba na jednotnom trhu vytvoriť podmienky, ktoré umožnia bezpečné a udržateľné znovuotvorenie, aby občania mohli využívať svoje práva a aby sa obnovila hospodárska a sociálna činnosť. Súčasťou tohto procesu je zavedenie digitálneho zeleného osvedčenia týkajúceho sa očkovania, testovania a prekonania ochorenia, využívanie spoločného rámca pre opatrenia reakcie, usmernenie k ďalším testovacím stratégiám, ako je monitorovanie odpadových vôd na účely sledovania variantov, investície do diagnostiky a liečebných postupov. V oznámení...
Viac info

Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany: Slovensku pomôže 12 zdravotníkov z Dánska a Belgicka

Európska komisia aj naďalej koordinuje pomoc krajinám, ktoré o ňu žiadajú prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Na žiadosť Slovenska o pomoc v podobe zdravotníckeho personálu, ktorý by pomáhal liečiť pacientov s ochorením COVID-19 odpovedalo Dánsko a Belgicko. Z Dánska dorazia na Slovensko traja lekári a päť zdravotných sestier a Belgicko ponúklo nasadiť jedného lekára, dve zdravotné sestry a vedúceho lekárskeho tímu. Tieto ponuky sú výsledkom solidarity medzi členskými krajinami EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Podrobnosti:Viac informácií Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Komisia navrhuje aktualizovať koordinované cestovné opatrenia pred letom

Európska komisia dnes navrhla aktualizáciu odporúčania Rady o koordinácii obmedzení voľného pohybu v EÚ, ktoré boli zavedené v reakcii na pandémiu COVID-19. Keďže epidemiologická situácia sa zlepšuje a očkovacie kampane sa v celej EÚ urýchľujú, Komisia navrhuje, aby členské štáty postupne zjednodušili cestovné opatrenia, a to najmä pre držiteľov digitálneho COVID certifikátu. Komisia takisto navrhla aktualizovať spoločné kritériá pre rizikové oblasti a zaviesť mechanizmus „núdzovej brzdy", ktorej cieľom by bolo rýchlo reagovať na potenciálnu obavu z výskytu nových variantov koronavírusu. Návrh obsahuje aj osobitné ustanovenia o deťoch s cieľom zabezpečiť jednotu rodín cestujúcich a harmonizovanie doby platnosti antigénových a PCR testov. Komisia aj naďalej vyzýva členské krajiny, aby sa postarali o hladké zavedenie COVID certifikátov do platnosti. Členské krajiny môžu vydávať a uznávať certifikáty už pred 1. júlom, teda pred tým, ako príslušné nariadenie vstúpi do platnosti.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info