Komisia posiela Slovensko na Súdny dvor EÚ – asanačná ťažba dreva, hlucháň a hluk

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, že správne netransponovalo a nevykonalo časti smernice o biotopoch a časť smernice o vtákoch. V článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch sa vyžaduje, aby sa plány a projekty, ktoré priamo nesúvisia so správou lokality sústavy Natura 2000 alebo pre ňu nie sú potrebné, ale môžu túto lokalitu významne ovplyvniť, podrobili primeranému posúdeniu ich vplyvov na lokalitu ešte pred ich realizáciou. V slovenských lesoch nachádzajúcich sa v lokalitách sústavy Natura 2000 prebieha intenzívna ťažba dreva, najmä asanačná ťažba vykonávaná v reakcii na rušivé zásahy v lesoch, ako je napríklad zamorenie lykožrútom alebo škody spôsobené búrkou. Slovenské právne predpisy však stále nezabezpečujú, aby boli činnosti asanačnej ťažby, ktoré by mohli mať významný vplyv na lokality sústavy Natura 2000, podrobené takýmto posúdeniam. Zároveň sú stále v platnosti plány obhospodarovania lesov, ktoré v minulosti neboli predmetom takéhoto posúdenia. Táto vec sa týka aj nesprávneho uplatňovania článku 6 ods. 2...
Viac info

EÚ financuje prepravu zdravotníckeho tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Krajiny Európskej únie môžu odteraz žiadať o dodatočné financovanie z nástroja núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov s koronavírusom. Toto financovanie dopĺňa podporu, ktorá je už dostupná z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, a dodávky osobných ochranných prostriedkov z rezervy rescEU. Dnes bolo v rámci pilotnej operácie úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ. Balík v objeme 220 mil. eur bol vyčlenený na podporu: dopravy zdravotníckych pomôcok na miesta, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov, prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, aby sa zabezpečila liečba pre čo najväčší počet ľudí, presunu zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc. Viac...
Viac info

Prezidentka Zuzana Čaputová v dnešnej správe o stave republiky spomenula aj pomoc od EÚ

Pomoc prichádza v čase koronarízy i na Slovensko "Je dobré, že výraznejšiu pomoc môžeme očakávať aj od Európskej únie. Na začiatku pandemickej krízy boli Európska únia a jej orgány kritizované za to, že členským krajinám dostatočne nepomáhajú. Dnes prichádza Európska únia s iniciatívou, ktorá môže mať aj pre nás historický význam." Ďalej prezidentka Slovenskej republiky uviedla: "Únijný program Fond pre budúce generácie má alokovať pre Slovenskú republiku dodatočné miliardy eur, najmä vo forme grantov na reformy a investície. Všetko nasvedčuje tomu, že získame zdroje vo výške, aká je nebývalá, dostaneme ich rýchlo a s menšími administratívnymi podmienkami a obmedzeniami, ako doteraz. Pretože ide o peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva, bude ich potrebné investovať veľmi rýchlo a rozumne. Slovensko tým dostane historickú a bezprecedentnú príležitosť. Bez preháňania môžeme povedať, že nás môže, ak ju správne uchopíme, posunúť o generáciu dopredu. Zároveň platí, že dnešná politická reprezentácia má z toho dôvodu aj historickú zodpovednosť voči krajine a jej budúcnosti. V žiadnom prípade...
Viac info