EÚ chce obnoviť multilateralizmus podľa potrieb 21. storočia

Európska komisia predložila novú stratégiu EÚ, ako lepšie prispievať k multilateralizmu založenému na pravidlách. V dnešnom návrhu sa odporúča využitie všetkých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, vrátane rozsiahlej politickej, diplomatickej a finančnej podpory, v prospech celosvetového mieru a bezpečnosti, ochrany ľudských práv a medzinárodného práva a na podporu mnohostranných riešení globálnych výziev. EÚ musí posilniť svoje vedúce postavenie a „konať ako celok" a „uspieť ako celok". Bude preto presadzovať efektívnejšie koordinačné mechanizmy v oblasti spoločných priorít a lepšie využívať svoju kolektívnu výhodu vrátane skúseností z uplatňovania prístupu „Tím Európa". Jej demokratické a jedinečné regulačné silné stránky sú výhodou, ktorá pomáha budovať lepší svet, zatiaľ čo jej bezpečnostné a obranné štruktúry podporujú celosvetové úsilie o zachovanie, udržanie a budovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú Európsky parlament a Radu, aby tento prístup schválili a spolupracovali na týchto prioritách.Podrobnosti:Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Úspech nástroja SURE pri ochrane pracovných miest a príjmov

Európska komisia uverejnila svoje prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých pandémiou Covid-19. V správe sa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19. V správe Komisie sa uvádza, že v roku 2020 bolo vďaka nástroju podporených 25 až 30 miliónov ľudí. To predstavuje približne štvrtinu celkového počtu zamestnaných osôb v 18 prijímajúcich členských štátoch. Takisto sa v nej odhaduje, že nástroj SURE využilo 1,5 až 2,5 milióna firiem postihnutých pandémiou COVID-19, čo im umožnilo neprepúšťať svojich zamestnancov. Vďaka vysokému úverovému ratingu EÚ členské štáty ušetrili použitím nástroja SURE približne 5,8 miliardy eur na úrokových platbách v porovnaní s tým, ak by samy vydali štátny dlh. Budúce úhrady pravdepodobne prinesú ďalšie úspory. Zo spätnej väzby od príjemcov vyplýva, že podpora z nástroja SURE zohrala dôležitú úlohu pri vytváraní ich režimov skráteného pracovného času a pri zvyšovaní ich pokrytia a objemu. Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany...
Viac info

Podľa prieskumu má Konferencia o budúcnosti Európy podporu na celom kontinente

Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov. Tieto výsledky ukazuje prieskum Eurobarometra, ktorý vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum uverejnili Európsky parlament a Európska komisia v predvečer podpisu spoločného vyhlásenia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Jej cieľom je vytvoriť nový verejný priestor na diskusiu. Za najlepší spôsob ako zabezpečiť, že hlasy Európanov budú vypočuté považujú respondenti zo všetkých členských štátov, s výnimkou Slovenska, najmä účasť na európskych voľbách. Slováci v prieskume ako jediní preferovali petície. 7 z 10 opýtaných Slovákov však vidí pozitívny dopad, ktorý bude mať usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy na demokraciu v EÚ. Polovica opýtaných Slovákov si myslí, že na týchto diskusiách by sa mali podieľať najmä mladí ľudia, ale i národné vlády, akademici, vedci a odborníci, pričom 4 z desiatich by bolo ochotných priamo sa zapojiť do diskusie. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že podľa respondentov by mala byť oblasť posilnenia európskej politiky v oblasti zdravia najväčšou prioritou Únie. Ďalšou prioritou by mali byť investície...
Viac info