Europe Direct Košice vyhlásilo 3 súťaže

Súťaže sú vyhlásené bez geografického obmedzenia a termín uzávierok je do 6.12.2019.

Súťaž na tému „15 rokov v EÚ”. Cieľom súťaže je spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov na túto tému.

Hlavná cena: elektronická čítačka

Viac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/100-slov-europe-literarna-sutaz.html

Súťaž vyhlásená pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Hlavná cena: Elektronický tablet

Viac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/fotosutaz-moja-europa.html

.

Súťaž o najlepší projekt študentov univerzít na území Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojich vysokoškolských štúdií pripravili projekty, ako svoje semestrálne práce. Cieľom súťaže je priblíženie projektovej problematiky študentom univerzít, a spoznanie projektov riešiacich aktuálne témy a problémy z pohľadu študentov.

Hlavná cena: elektronická čítačka

Viac info na: https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/novinky/podaj-svoj-projekt.html