Súťaž JUNIOR INTERNET je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Do kategórie JuniorTEXT môžu žiaci prihlasovať aj svoje písomné práce na tému Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

Ďalšie projekty môžu žiaci prihlasovať do týchto súťažných kategórií:

JuniorWEB – webové stránky,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,

JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (napr. profil na Instagram-e alebo TikTok-u),

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,

JuniorAPP – mobilné aplikácie.

Prihlasovanie prác je otvorené do 15.3.2021 na https://registracia.juniorinternet.sk/.

Prečo by mali žiaci napísať text alebo prihlásiť iný projekt:

  • Prezentujú svoju tvorbu pred množstvom nadšencov
  • Získajú cennú spätnú väzbu, Rozšíria si svoj obzor
  • Získajú odberateľov, Získajú vecné ceny v hodnote viac ako 2000€ či krásny pohár
Viac informácií nájdete na: https://www.juniorinternet.sk/cms/
 
 
 
Zdroj: www.amavet.sk