Tento rok sme boli súčasťou Staromestských slávnosti aj my!

V piatok 17.06.2022 ste sa s nami mohli porozprávať v našom informačnom stánku, kde sme prezentovali okrem nášho informačného centra aj Žilinskú univerzitu v Žiline a Univerzitnú knižnicu.