Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, v spolupráci s Mestom Žilina, vyhlasuje premiérový ročník regionálnej súťaže Senior Európan 2022.

Poslaním vedomostnej súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi seniormi v regióne. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a pamätihodnostiach EÚ.

Každé prihlásené denné centrum seniorov súťaži jednotlivo. Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch jednotlivých prihlásených centier, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.

 

V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov. Víťazné tímy budú reprezentovať jednotlivé centrá na slávnostnom vyhodnotení 14.10.2022 o 13:00 hod. v priestoroch Mestského úradu Žilina.

Hlavná cena pre víťazné centrum je AUTOMATICKÝ KÁVOVAR.

Registrácia

Uzávierka prijímania prihlášok je do 12. septembra 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488.

Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých súťažiaci môžu čerpať vedomosti. 

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzala viceprimátorka mesta Žilina, Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

Galéria

JAS BYTČICA

Denné centrum Solinky

Denné centrum A. Kmeťa

Denné centrum Strážov