Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, v spolupráci s Mestom Žilina, slávnostne ukončila premiérový ročník regionálnej súťaže Senior Európan 2022.

Víťazné družstvá z jednotlivých centier s napätím očakávali, kto sa stane celkový víťaz vedomostnej súťaže SENIOR EURÓPAN 2022. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2022, sa v priestoroch Mestského úradu Žilina všetci súťažiaci stretli v priateľskej atmosfére, pri dobrej kávičke a malom občerstvení. Manažérka centra Europe Direct Žilina, PhDr. Alena Mičicová, vyhodnotila pilotný ročník súťaže a taktiež prezradila výsledky. Tento rok to bolo nesmierne vyrovnané, pretože o prvom mieste musela rozhodnúť až prémiová otázka. Napokon sa celkovým víťazom SENIOR EURÓPAN 2022 stalo družstvo ĎUBIBI z Denného centra JAS-Bytčica. 

Hlavnú cenu, aický kávovar, odovzdal do rúk víťaziek primátor mesta Žilina, Mgr. Peter Fiabáne.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne GRATULUJEME! Veríme, že o rok sa stretneme opäť.

Slávnostné vyhodnotenie

Informácie o súťaži

Poslaním vedomostnej súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi seniormi v regióne. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a pamätihodnostiach EÚ.

Každé prihlásené denné centrum seniorov súťažilo jednotlivo. Súťaž sa uskutočnila prezenčnou formou v priestoroch jednotlivých prihlásených centier.

V každom dennom centre pre seniorov mohli súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov. Víťazné tímy následne reprezentovali jednotlivé centrá na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2022  v priestoroch Mestského úradu Žilina.

Hlavná cena prevíťazné centrum bol AUTOMATICKÝ KÁVOVAR.

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzala viceprimátorka mesta Žilina, Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

Galéria súťažných kôl

JAS BYTČICA

Denné centrum Solinky

Denné centrum A. Kmeťa

Denné centrum Strážov