Registrácia je dostupná tu.

https://goo.gl/forms/HJEVJZZwmxMstdlH3 )


 

Program

Otvorenie seminára,

Predstavenie možností európskeho programu Erasmus+ (p. Štefániková, Národná agentúra Erasmus+,

Erasmus plus a aktivity pre mladých ľudí (Iuventa – koordinátor Národnej agentúry Erasmus+),

Erasmus plus v prostredí Žilinskej univerzity (Lenka Kuzmová – koordinátorka Erasmus+ UNIZA),

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl – etwinning UNIZA,

Nové Informačné centrum Europe Direct v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline (A. Mičicová, koordinátorka projektu)

Práca vo workshopoch

 

Práca vo workshopoch

Workshop pre projekty mládeže vo všetkých akciách programu, prezentácia dobrej praxe existujúcich projektov, neformálne odovzdávanie skúseností. Chceš vedieť viac o tom, aké zážitky majú účastníci medzinárodných mládežníckych výmen, alebo európski dobrovoľníci? Chcel by si aj ty spolupracovať s mladými ľuďmi v Európe?

Workshop Erasmus+ na VŠ – prezentácia erasmákov študujúcich na UNIZA, neformálna debata o štúdiu v európskych krajinách. Predstavenie nových Erasmus+ študentov UNIZA, krátky pohľad do vysokoškolského života v Európe, povzbudenie slovenských študentov uvažujúcich o štúdiu v Európe.

Workshop Ako postaviť dobrý “Erasmusplus” projekt – workshop určený koordinátorom žiadateľských organizácií, neformálnych skupín a ostatným záujemcom. Debata o príkladoch dobrej praxe a užitočných algoritmov, ako dobre napísať, realizovať a ukončiť a vyhodnotiť projekt programu Erasmus+. Na čo nezabudnúť, a ktorým chybám sa vyhnúť.