Vážení priatelia,

už od začiatku októbra budú naprieč Slovenskom prebiehať semináre vzdelávacieho projektu Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky.

Zapojením sa do projektu sa žiaci stredných škôl dozvedia viac (nielen) o európskej politike. Vyskúšajú si, aké to je zastupovať štát na pôde Rady EÚ, alebo priamo občanov v Európskom parlamente. Zároveň dostanú príležitosť vyjadriť sa k aktuálnych európskym otázkam.

Projekt je určený stredoškolákom zo všetkých typov škôl, ktorým priblíži rozhodovací proces na úrovni Európskej únie a zapojí ich do diskusie o budúcnosti Európy.

Máte jedinečnú možnosť žiakom atraktívnym spôsobom predstaviť Európsku úniu, respektíve európsku integráciu, čo sú okruhy, ktoré figurujú vo vzdelávacích programoch stredných škôl.

Najúspešnejší účastníci z časti seminárov venovaných simulácii Rady EÚ získajú hodnotné ceny.

Jednodenné regionálne semináre prebehnú počas októbra a novembra 2019 v týchto mestách a sú určené žiakom z celého príslušného kraja:

Bratislava 3. 10. 2019
Ružomberok 15. 10. 2019
Zvolen 16. 10. 2019
Nitra 17. 10. 2019
Trnava 21. 10. 2019
Trenčín 5. 11. 2019
Prešov 6. 11. 2019
Košice 7. 11. 2019

Žiaci sa môžu na semináre prihlasovať samostatne prostredníctvom prihlasovacích formulárov na webe, ktoré budú spustené približne mesiac pred konaním seminárov. Na seminároch ich môže sprevádzať pedagogický dozor.

Organizátor seminárov žiakom preplatí cestovné náklady a zabezpečí malé občerstvenie.

Každý z regionálnych seminárov pozostáva z dvoch hlavných častí:

· zjednodušená simulácia jednania Rady EÚ alebo Európskeho parlamentu,

· debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Ďalšie informácie nájdete na webe:

www.rozhodujoeurope.sk