Zastúpenie Európskej komisie SR a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú každoročne celoslovenskú súťaž „Mladý Európan“, ktorej poslaním je zvýšiť všeobecné povedomie a vedomosti o Európskej únii medzi mladými študentami.

Dňa 18. apríla 2018 sa po prvýkrát uskutočnila regionálna súťaž „Mladý Európan“ v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline, kde od začiatku tohto roka pôsobí Informačné centrum Europe Direct Žilina. Do súťaže sa zapojilo 11 trojčlenných tímov študentov z gymnázií a stredných odborných škôl z nášho regiónu, aby si medzi sebou zmerali vedomosti o Európskej únii – o jej histórii, geografii, inštitúciách, osobnostiach  a pamätihodnostiach.

Do poroty prijala naše pozvanie kolegyňa z regionálneho EDIC Trenčín – Veronika Králiková, ktorá bola predsedkyňou poroty, za členov poroty boli pozvaní aj kolegovia z EDIC Senica – Marek Štítny a Alexandra Berecová. No a porotu sme tvorili aj my , z EDIC Žilina – Vladimír Filip a Eva Kolláriková. Súťaž bola trojkolová, súčasne bolo podmienkou pre účasť v regionálnej súťaži odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo Rakúsku. Toto kritérium splnili všetky prihlásené školy.

Prvé kolo súťaže bol písomný vedomostný test o Európskej únii, pozostávajúci z 50 otázok z oblasti histórie, geografie, politiky, ekonomiky.

V druhom kole mali súťažné tímy za úlohu správne vyplniť jazykovú krížovku a určiť jej tajničku .

Po vyhodnotení oboch kôl, v ktorých súperili všetky súťažné družstvá, postúpili do finále tri tímy:

Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca,

Gymnázium bilingválne Žilina,

Gymnázium Jozefa Lettricha Martin,

Tretie – finálové kolo bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, ktoré boli doplnené obrázkami. Víťazom regionálnej súťaže „Mladý Európan“ sa v Informačnom centre Europe Direct Žilina stalo Gymnázium Jozefa Lettricha Martin, ktoré reprezentovali študenti: Zuzana Buksová, Matej Gulas, Peter Onderčo a postupujú do národného kola súťaže. Pani PaedDr. Gabriele Franekovej patrí poďakovanie za  vedenie, prípravu študentov na súťaž a samozrejme jej osobnú podporu na  súťaži .

Na druhom mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z Gymnázia bilingválneho v Žiline a na treťom mieste skončil tím z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci.

Našu premiéru v organizovaní regionálnej súťaže „Mladý Európan“ máme úspešne za sebou. Dúfame a veríme, že sa zúčastnení cítili dobre a príjemne strávili dopoludnie v našej univerzitnej knižnici, naučili sa niečo nové a spoznali mladých rovesníkov z iných škôl. Ďakujeme všetkým súťažiacim, že sa svedomito pripravovali na toto podujatie, ďakujeme pedagógom, ktorí usmerňovali a pripravovali študentov na súťaž. Veríme, že študenti zúročia svoje nadobudnuté vedomosti o EÚ aj v budúcnosti a budú sa aktívne zaujímať o získavanie nových informácii o EÚ aj prostredníctvom nášho informačného centra ED.

Naše poďakovanie patrí pracovníkom Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí významnou mierou prispeli k príprave a  celému priebehu regionálnej súťaže v EDIC Žilina.

Víťaznému tímu regionálnej súťaže “ME“  blahoželáme a držíme palce v národnom kole, ktoré sa uskutoční v júni vo Vysokých Tatrách.

 

Informačné centrum Europe Direct Žilina