Dňa 8.3.2018 sa v Aule DATALAN  UNIZA, v čase od 9:00 – do 12:30 konal Národný konvent o EÚ   pod názvom #MYSMEEU. Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí – panelov.

V prvom paneli diskutovali generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Alexander Micovčin a študenti Filip Kajan a Jana Košecká o tom, v čom vidia pridanú hodnotu európskej integrácie.

Na druhom paneli vystúpili podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR Martin Klus, generálna riaditeľka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martina Slabejová, riaditeľ ľudských zdrojov KIA Motors Anton Ondrej a Ľubica Sokolíková zo Žilinskej univerzity, ktorá vedie program e-Twinnig venujúci sa virtuálnemu a digitálnemu prepojeniu škôl.Aj Europe Direct Žilina mala zastúpenie na tejto akcii – info stánok pred aulou, kde celá diskusia prebiehala. Okrem hostí, študentov a zamestnancov z UNIZA boli prítomní aj študenti stredných škôl  – Gymnázium Veľká Okružná Žilina, SŠ priemyselná Žilina, ale aj študenti z Kysuckého Nového Mesta so svojimi pedagógmi, zástupcovia širokej verejnosti. V našom info stánku sa pristavili  zamestnanci univerzity, pedagógovia stredných škôl, aj študenti a brali si materiály o Európskej únii, ktoré sme tam prezentovali. Účasť na tejto akcií bola vysoká, zastúpené boli aj médiá – TV Severka, TASR. Stánok EDIC Žilina navštívilo v čase  akcie #MYSMEEU cca 60 ľudí. Bolo znateľné, že diskusia o EÚ všetkých zaujala a tlačené brožúrky, letáčiky a reklamné materiály o Európskej únii šli na odbyt  „ako teplé párky v rožku“.


#MYSMEEU UNIZA – Záznam (08.03.2018)


Je dôležité uvedomiť si, že takéto podujatia majú význam pre všetkých obyvateľov, z dôvodu, aby sa zaujímali o dianie v Európe, aby diskutovali s kompetentnými, ktorí  nás zastupujú  v Európskom parlamente, vedia pretlmočiť názory, návrhy a požiadavky nás Slovákov – Európanov.