Akú si predstavujeme budúcnosť Európy? Čo je potrebné ponechať, zmeniť, či upraviť? Všetky tieto otázky rezonujú medzi širokou verejnosťou. Preto sme rozhodli ísť medzi ľudí a pýtať sa na ich názory, návrhy a skúsenosti k tejto téme priamo v uliciach mesta. Touto anketou, ktorú sme nazvali “Street Europe”, chceme zistiť, aký je záujem občanov nášho regiónu o Európsku úniu, jej fungovanie, politiky a priority do budúcnosti. Naším zámerom je aj posilniť informovanosť verejnosti o iniciatíve “Konferencia o budúcnosti Európy” a jej online platforme.

Kedy?

Vidíme sa v Žiline na Námestí Andreja Hlinku a na Mariánskom námestí v dňoch od 15. do 18. júna 2021.  Príďte odpovedať na pár otázok a za odmenu dostanete pozornosť od informačného centra Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA.