Podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič predsedal prvému plenárnemu zasadnutiu platformy Fit for Future – expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá podporuje Komisiu pri realizácii jej programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Cieľom je zjednodušiť právne predpisy EÚ a zároveň zabezpečiť, aby dosiahli plánované prínosy. Na prvej schôdzi členovia diskutovali o pracovnom programe na rok 2021. Po jeho vytvorení budú môcť občania prispieť k práci expertnej skupiny prostredníctvom online platformy Have your say: Simplify! (Vyjadrite svoj názor: Zjednodušte to!).

„Vyjadrite svoj názor”. „Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby súbor právnych predpisov EÚ naďalej spĺňal svoj účel, bol aktuálny a čo najjednoduchší. Chceme zabezpečiť, aby naši občania, podniky, malí podnikatelia a orgány verejnej správy mali prospech z efektívnych a jednoduchých právnych predpisov, ktoré pri minimálnych nákladoch prinášajú efektívne výsledky. Platforma Fit for Future bude podporovať naše regulačné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby naše právne predpisy boli nadčasové, digitálnejšie a lepšie pripravené na riešenie budúcich výziev,” uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.
Podrobnosti:
Úvodný prejav podpredsedu M. Šefčoviča

(Oficiálne stanovisko Európskej komisie)