Nová výzva Európskej komisie vo výške 9 miliónov EUR na zriadenie národných centier na overovanie faktov

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 9 miliónov EUR, aby podporila overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v rámci opatrení proti šíreniu dezinformácií. Zriadením národných centier na overovanie faktov sa rozšíri i dosah Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médiíNárodné centrá budú analyzovať dezinformačné kampane a ich vplyv na spoločnosť, podporovať mediálnu gramotnosť a monitorovať správanie online platforiem. Európske stredisko začalo svoju činnosť 1. júna 2020 a podporuje vytváranie a rozvoj multidisciplinárnej komunity zloženej z overovateľov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií na internete. Prispieva tak k hlbšiemu porozumeniu aktérov a dynamiky v oblasti dezinformácií, ako aj ich vplyvu na spoločnosť. Táto druhá fáza projektu je financovaná z prostriedkov – Nástroja na prepájanie EurópyNávrhy možno predkladať do 5. novembra 2020.

Viac sa dozviete na tomto odkaze.