Na základe návrhu Komisie zo 4. septembra 2020 dnes ministri EÚ dosiahli dohodu, ktorou sa zvýši jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v dôsledku pandémie koronavírusu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom vyhlásení privítala prijatie návrhu Radou. Zdôraznila, že krízu neprekonáme tým, že jednostranne uzavrieme hranice, ale spoluprácou. Cieľom návrhu je riešiť výzvy, ktorým členské krajiny čelia v súvislosti s koronakrízou a zároveň podporiť milióny občanov EÚ, ktorí každý deň cestujú v rámci EÚ. Prvým dôležitým výstupom je mapa s jednotným farebným kódovaním založeným na spoločných kritériách, ktorú vypracovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Členské štáty majú zabezpečiť poskytnutie údajov o epidemiologickej situácii, potrebných na pravidelnú aktualizáciu mapy. Hoci členské štáty môžu naďalej rozhodovať o tom, aké reštriktívne opatrenia – napríklad karanténu alebo testy – zavedú, Komisia vyzýva členské štáty, aby v súlade s dnešnou dohodou zabezpečili, že občania budú mať k dispozícii jasné a včasné informácie o tom, čo musia robiť a aké sú platné obmedzenia. Členské štáty sa tiež dohodli na vzájomnom uznávaní testov a na lepšej koordinácii požiadaviek na testovanie a karanténu. Všetky informácie o cestovaní v EÚ, o obmedzení pohybu alebo sprievodných požiadavkách budú k dispozícii na platforme Re-open EU.

Podrobnosti:

Príhovor Predsedníčky EK