Voľby do Európskeho parlamentu sa pomaly blížia, čakajú nás v máji budúceho roka od 23. mája do 26. mája 2019. Pre nás Slovákov to bude s najväčšou pravdepodobnosťou 25. máj 2019. Už ste rozhodnutí, či ísť k volebným urnám, alebo ste sa ešte nad tým nezamýšľali? Veď času je dosť…

… a práve preto si Vás dovoľujeme osloviť už so spustenou iniciatívou This time I am voting/Tentoraz idem voliť, ktorá má pomôcť zvýšiť účasť na európskych voľbách. Do tejto kampane sa už zapísalo takmer 68 000 ľudí z celej Európy , od začiatku leta, kedy bola spustená. Môže sa zapojiť každý, komu záleží na tom, aká bude naša budúcnosť, v akej Európe budeme žiť. Európania čelia mnohým výzvam, od migrácie po zmenu klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov.Preto sa začala budovať komunita priaznivcov, ktorí by pomohli podporiť vyššiu účasť na európskych voľbách. Cieľom nie je odporúčať, koho majú ľudia voliť: ide o podporu samotného aktu voľby, aktu zapojenia sa do demokratického procesu a uskutočnenia voľby vedome a informovane. Cieľom tejto iniciatívy je využiť silu medziľudskej komunikácie a budovať komunitu priaznivcov po celej Európe, ktorí by podporovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajovali samotnú myšlienku demokracie – že všetci spoločne rozhodujeme o tom, v akej Európe chceme žiť.Pretože tentoraz už nestačí dúfať v lepšiu budúcnosť: tentoraz sa k tomu musí zodpovedne postaviť každý z nás. Nebuďte pasívni, kliknite na stránku www.tentorazidemvolit.eu, zaregistrujte sa, informujte svojich priateľov a presvedčte ich, aby sa eurovolieb v budúcom roku zúčastnili, a tak prejavili svoj postoj k upevňovaniu demokracie a stability v Európe.