Európska komisia dnes prijala ambiciózny a komplexný balík opatrení na pomoc pri zlepšení toku peňazí smerom k udržateľným činnostiam v celej Európskej únii. Dnešné opatrenia prispejú k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy do roku 2050 tým, že umožnia investorom presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov. Vďaka nim sa EÚ stane globálnym lídrom pri stanovovaní štandardov pre udržateľné financovanie. EÚ v posledných rokoch podnikla významné kroky na vybudovanie udržateľného finančného systému, ktorý prispieva k prechodu na klimaticky neutrálnu Európu. Nariadenie o taxonómii EÚ, nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní a nariadenie o referenčných hodnotách predstavujú základy práce EÚ zameranej na to, aby sa zvýšila transparentnosť a aby sa investorom poskytli nástroje na identifikáciu udržateľných investičných príležitostí.
Podrobnosti:

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie