Tak to máme za sebou. Najväčšia akcia, ktorú si EDIC Žilina naplánovalo na tento rok je za nami. A musíme skonštatovať, že viac ako úspešne. Niekoľko mesiacov intenzívnej prípravy sa vyplatilo. Na jednom mieste sa stretlo veľa pozitívneho z projektových tímov. Viac ako 30 vystavovateľov, viac ako 40 prezentovaných projektov. Návštevníkov priamo na výstave bolo cez 380, prirátať treba aj pozorovateľov z vyšších poschodí (viď foto). Ľudia sa pýtali, vysvetľovali, zbierali informácie, súťažili a kuli plány, ako v projektoch pokračovať ďalej.

Nové výzvy na projekty zo zdrojov EÚ sú pred nami. Každý, kto zamýšľa, že ich využije, sa môže inšpirovať silou príkladu projektových tímov, ktoré projekty zo zdrojov U už realizovali.

 


Organizácie, ktoré prezentovali svoje projekty podporené zo zdrojov EÚ na Project fair, 17.10.2018:

 

1/  EDIC ZA a UK ZU

2/  Žilinský samosprávny kraj

3/ Truck spherique – Nová synagóga Žilina

4/  Elektrotechnická fakulta ŽU – 3 stánky

5/  Erasmus plus program- Národná kancelária

6/  Žilinská univerzita v Žiline – oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

7/  Žilinská univerzita – odbor prípravy a realizácie projektov – ich fotografie budú na paneloch

8/  Mesto Ružomberok

8/  MAS Terchovská dolina

9/  Výskumné centrum ŽU

10/ Obec Oravská Polhora

11/ Lesy SR – štátny podnik Námestovo

12/ Kysucká knižnica v Čadci

13/ Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

14/ Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava

15/ Fakulta humanitných vied ŽU

16/ Univerzitný vedecký park ŽU

17/ Ústav celoživotného vzdelávania ŽU

18/ Úrad práce, soc. vecí a rodiny SR Žilina

19/ Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl ŽU- e-twinning

20/ Nadácia Krajina Harmónie

21/ Fakulta riadenia a informatiky ŽU

22/ Mesto Žilina

23/ Obchodná akadémia ČADCA

24/ Súkromná stredná umelecká škola Žilina

25/ K.A.B.A.  Martin

26/ Gymnázium Tvrdošín

27/ Spojená škola Martin

28/ Fakulta riadenia a infomatiky ŽU

29/ Súkromná stredná odborná škola PRO SCHOLARIS Žilina