Organizácia Európsky Dialóg spustila Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy 2021, ktorá je jedinečnou príležitosťou pre slovenských novinárov (profesionálov ale aj začínajúcich novinárov či študentov), ktorí chcú spolupracovať na investigatívnych projektoch. Každý z troch víťazných tímov získa grant vo výške 4.000 EUR. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj jednotlivci, ktorým v ďalšom kole pomôžeme nájsť kolegov do tímu. Podmienkou je prísť s témou investigatívy, ktorá má lokálny charakter.
K dispozícii sú tri široké tematické okruhy a niekoľko podtém, pričom uchádzači si môžu zvoliť aj inú, ktorú si sami navrhnú.
 
Ľudské práva 
 •  obchodovanie s ľuďmi
 •  participácia a inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti
 •  domáce násilie a sexuálne násilie
 • reprodukčné práva
 •  úloha žien v rómskych komunitách
 •  neúčinnosť programov a politík prevencie samovrážd
 •  zlé zaobchádzanie a zneužívanie v ústavoch pre duševné zdravie
 •  zneužívanie ľudských práv spojené s ekonomickými aktivitami a podnikaním
 •  diskriminácia
 •  bezdomovci
Korupcia
 •  politická korupcia v demokratickom procese
 •  nelegálne zdroje financovania politických strán
 •  charitatívne organizácie a nadácie politicky exponovaných osôb slúžiace politickým záujmom
 •  politický vplyv na miestne alebo regionálne médiá
 •  korupcia vo verejnom obstarávaní
Otázky životného prostredia 
 •  nelegálny a nebezpečný odpad
 •  vplyv veľkých projektov na životné prostredie (napr. Diaľnice)
 •  vplyv intenzívneho poľnohospodárstva
 •  emisie znečisťujúcich látok
 •  vodné hospodárstvo
 •  lesné hospodárstvo
 •  otázky týkajúce sa národných parkov alebo národných chránených území
 •  otázky týkajúce sa ohrozených biotopov
 •  vplyv podnikového lobingu na zákony a politiky ochrany životného prostredia
 
Viac informácií o súťaži a jej pravidlách je možné nájsť na webe organizácie Európsky Dialóg.
 
 
 
Zdroj: Európsky Dialóg